021-35072711EPC@richenenergy.com
工程案例
首页//工程案例//天瑞新登郑州水泥有限公司风机技改项目
天瑞新登郑州水泥有限公司风机技改项目


公司拥有郑州地区第一条日产4500吨熟料水泥新型干法生产线,年产水泥熟料155万吨。本次改造是针对循环、尾排风机,原循环、尾排风机运行效率较低,为了降低能耗,需对原风机进行节能改造。经我司改造后,设备运行稳定,风机运行效率明显增加,节电率分别为22.9%、25.7%,循环、尾排风机小时节电量分别达到752.5kW、132.8 kW,得到天瑞新登郑州高层、领导的一致认可。

技改前后参数对比

技改后风机照片

     

                                   循环风机                                                         尾排风机


其它案例